Wie zijn wij?

De volle evangelie gemeente “De goede Herder” is een gemeente die is opgericht in 1965
onder de naam “volle evangelie gemeente” Sneek. In 1996 is de naam “de goede Herder” er bijgevoegd.

De gemeente “De goede Herder” is een vrij kleine gemeente maar met een leuke mix van ouderen, jongeren en kleine kinderen.

Wij komen op zondagmorgen bijeen om 10.00 uur in:
Het “Arbeidscentrum”
Westereems 6
Sneek.

Voor kinderen is er een eigen programma en de allerkleinsten kunnen terecht in de crèche.

U bent van harte welkom .
Contactadres: W. de Boer
Tel: 0515 426136.
e-mail :henwie@hotmail.com.